شما می توانید از دو روش پرداخت مستقیم و یا اسکن QR dode با تلفنن همراه خود در قسمت پایین

مبادرت به پرداخت با کریدیت کارت و یا حساب PayPal خود نمایید.

با تلفن همرا خود اسکن   

و مراحل پرداخت را انجام دهید