• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • حزب رفاه
  • ما بحران را لمس می کنیم

باورمندی ما

فارق از هر نوع گرایش سیاسی و اعتقاد مذهبی،  ما باورمند به برچیدن جمهوری اسلامی، فقرزدایی، رفاه ملی و سربلندی ایران هستیم. از اینرو هر ایرانی چه پادشاهی خواه و چه جمهوری خواه، با هر اعتقاد مذهبی چنانچه دل در گرو ایران و ایرانی دارد، می تواند در کنار دیگر اعضای حزب رفاه برای آزادی، رفاه مردم و سازندگی کشور گام بردارد و موثر باشد.

ما در حزب رفاه

تنها به آزادی، رفاه ملی و سازندگی ایران می اندیشیم

دیدگاه ما


Warning: Array to string conversion in /home/refah21/public_html/libraries/quixnxt/vendor/twig/twig/src/Environment.php(418) : eval()'d code on line 62